GYVŪNŲ AUGINTINIŲ ŽENKLINIMO IR REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

2018-10-18

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ ŽENKLINIMO IR REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

Įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

Gyvūnų augintinių registre registruojami šunys, katės, šeškai ir kiti gyvūnai augintiniai, paženklinti mikroschema. Taisyklių tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikoje laikomų gyvūnų augintinių atsekamumą. Kiekvienas gyvūno augintinio savininkas atsako už gyvūno augintinio paženklinimą mikroschema. Gyvūno augintinio, atvesto nuo 2016 m. sausio 1 d., savininkas privalo kreiptis į veterinarijos gydytoją dėl laikomų šunų, kačių ir šeškų ženklinimo mikroschema per 4 mėn. nuo jų atvedimo, bet ne vėliau kaip iki šuns, katės ar šeško perdavimo kitam savininkui ar laikytojui. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. atvesti šunys, katės ir šeškai, kurie nėra paženklinti mikroschema, ženklinami iki 2017 m. balandžio 1 d. Gyvūnus augintinius gali ženklinti tik galiojančią veterinarijos praktikos licenciją turintys veterinarijos gydytojai Šunims, katėms ir šeškams mikroschema įterpiama po oda tarp menčių, kiti gyvūnai augintiniai ženklinami mikroschema atsižvelgiant į ženklinamo gyvūno augintinio rūšies ypatumus taip, kad nebūtų pažeista ženklinamo gyvūno augintinio gerovė. Veterinarijos gydytojai ženklina gyvūnus augintinius gavę gyvūno augintinio savininko užpildytą ir pasirašytą prašymą dėl gyvūno augintinio ženklinimo ir įregistravimo. Prašymo dėl ženklinimo ir registravimo formos gali būti pildomos kompiuteriu ir išspausdinamos, arba raštu. Gyvūno augintinio savininkas gali prašyti prašymą dėl ženklinimo ir registravimo užpildyti veterinarijos gydytojo. Du prašymo dėl ženklinimo ir registravimo egzemplioriai atiduodami gyvūno augintinio savininkui, trečias lieka veterinarijos paslaugų teikėjui. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. mikroschema paženklinti šunys, katės ir šeškai, kurių mikroschemos numerį galima nustatyti skaitytuvu, turi būti įregistruojami Gyvūnų augintinių registre iki 2017 m. balandžio 1 d., Duomenys į Gyvūnų augintinių registrą gali būti perduodami pačiam gyvūno savininkui kreipiantis į teritorinį VMVT skyrių arba gyvūno augintinio savininko prašymu duomenis į Gyvūnų augintinų registrą įveda veterinarijos gydytojas, kuris pildo ir prašymą dėl ženklinimo ir registravimo.
Dėl Gyvūnų augintinių registre registruoto gyvūno augintinio duomenų pakeitimo, išregistravimo ar dingimo (vagystės, pabėgimo ar pan.) fakto užregistravimo gyvūno augintinio savininkas:
– turi kreiptis į veterinarijos gydytoją arba VMVT teritorinį skyrių; arba
– pats gali įvesti pasikeitusius duomenis apie gyvūną augintinį, jį išregistruoti ar pranešti gyvūno augintinio dingimo faktą, naudodamasis elektroninės bankininkystės paslauga per elektroninės valdžios vartus prisijungęs prie Gyvūnų augintinių registro.
1. Kai gyvūnas jau anksčiau yra paženklintas mikroschema:
Savininkas atvyksta į kliniką su gyvūnu, kur patikrinamas mikroschemos veikimas ir gyvūno tapatybė. Sutikrinę duomenis, klinikos darbuotojai užpildys PRAŠYMĄ DĖL GYVŪNO AUGINTINIO ŽENKLINIMO IR ĮREGISTRAVIMO BEI SUVES DUOMENIS Į DUOMENŲ BAZĘ.
Jau paženklinto gyvūno prašymo užpildymas ir suvedimas į duomenų bazę 1-am gyvūnui kainuos 5 Eurus.

2. Kai gyvūnas dar nepaženklintas mikroschema:
Savininkas atvyksta į kliniką su gyvūnu; su savimi privalo atsinešti savo asmens dokumentą (teises, pasą, ID kortelę). Klinikos darbuotojai implantuos mikroschemą ir užpildys PRAŠYMĄ DĖL GYVŪNO AUGINTINIO ŽENKLINIMO IR ĮREGISTRAVIMO IR SUVES DUOMENIS Į DUOMENŲ BAZĘ.
Ženklinimas, prašymo užpildymas ir suvedimas į duomenų bazę 1-am gyvūnui kainuoja 15 Eurų.
Daugiau informacijos tel 865665633

Pasidalink: